Ako rozpojiť vzťah s citom? 1.

alebo

Strach z opustenia, strach opustiť


Kto nezažil, nech hodí jahodou (aby sme mali trochu zmenu namiesto višne .Každý z nás už opustil partnera, alebo bol opustený.

Vzťah sa skončil a nestáva sa až tak často, že by časovo synchrónne skončil u oboch partnerov naraz.


Náročné sú najmä tieto situácie . Keď jeden už chce zo vzťahu odísť, a druhý nie.
Jeden už chce zažiť úľavu rozchodu, ten druhý je ubolený a nevie partnera (pre)pustiť.


Tento stav má rôzne priemety:


- výčitky
- bolesť
- smútok
- hnev
- stiahnutie sa, útoky


1. Strach opustiť

zažíva ten, kto nevie vystúpiť z existujúceho, ale nefungujúceho vzťahu.
Ten, kto vezme na seba zodpovednosť rozhodnutia, sa vystavuje obvineniu, že rozbil vzťah. Obvineniu sa vystavuje nielen od partnera, ale aj od okolia ... rodiny, známych, priateľov ...


Strach opustiť v sebe nesie:


- pocit viny (veď nebolo všetko zlé ...)
- obavu o partnera (poradí si? Nezrúti sa? Zvládne to? Postará sa o seba?)
- testovanie sebahodnoty (som zlý človek, ak chcem odísť?)
- schopnosť komunikácie (budem to vedieť povedať?
- neistotu (mám na to právo? robím dobre?)
- zmätok v sebe (keď odídem, budem cítiť väčšie šťastie?)
- aspekt osamotenia (bojím sa samoty)
- náročnosť potenciálneho majetkového vysporiadania
- obavu z plnej zodpovednosti za svoj život (finančnú, emočnú, psychickú)

Rozpojenie vztahu


Prevziať PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ za iniciovanie rozpadu vzťahu znamená:


1. Uvedomiť si, že som vo vzťahu urobil/a všetko, čo som vedel/a a viac už neviem


2. Vďaka predošlému mám vyčerpané možnosti, ako vzťah košatiť, rozvíjať

.
3. Priznať si, že je úľavný pocit, byť už osamote

.
4. Hovoriť pred partnerom O SEBE ... čo prežívam, ako sa cítim, čo chcem a čo už nechcem. Presne vyjadrovať v prvom rade SEBA. Nie hovoriť o tom druhom ...

.
5. Oceniť partnera ... úprimne, najviac, ako viem ... zachovať jeho dôstojnosť a úctu k nemu (pokiaľ nejde o nejaké extrémne situácie)

.
6. Držať linku uvedomovania, že vzťah - MY - je na konci cesty .. že je doučené .. cesta skončená ... a súvisí to s vami obomi. Každé JA, tvoje, i partnerovo, je stále hodné rešpektu, úcty a citu. Každý samostatne máte stále svoju hodnotu. Jedinečnosť.

.
7. Zostať slušný voči partnerke/partnerovi: v slovách i skutkoch 
Tvoja slušnosť podporuje tvoju sebaúctu a pomáha partnerovi vyrovnávať sa so skutočnosťou. Byť zodpovedný VOČI partnerovi / partnerke ... nie preberať zodpovednosť ZA NEHO. Partner/ ka bol/ a dospelý/ á už keď ste partnerstvo uzatvorili.

.
8. Zostať jasný a korektný: znamená to nehovoriť jedno a konať druhé ... Jasné, pevné hranice. človek, ktorého opúšťate síce túži po znovuvrátení situácie späť, Potrebuješ mať jasno vo svojich hraniciach - ak oznámiš rozchod, nemôžeš partnera zavádzať skutkami ako sú dotyky, intimita a podobne. 

.
9. Držať hranice svojej integrity: NIKTO oný, ako vy dvaja s partnerom NEVIE, aký bol v skutočnosti váš vzťah. Preto ho nikto nemôže posudzovať!!!!!

.
Každý rozchod nás testuje v tom, KTO SME NAOZAJ. Ja, i partner/ ka.

Nezabudni: 

Blízkosť je zraniteľnosť ... 
Blízkosť je i zvyk ... 
Rozpájanie vyžaduje cit ... jasné hranice, ale i cit ...

.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.