Pominul čas informácií ... Najčastejšie, s čím sa stretávam u klientov je, ako ŽIŤ to, čomu sme už porozumeli na mentálnej úrovni.

Často sa potreba prechodu od informácií k zmene samotnej prejavuje touto vetou:

"Už všetko viem, ale v mojom živote sa nič nemení!!!"

Uvedomovanie je prvá časť cesty.

Schopnosť meniť nefunkčné vzorce myslenia, konania a prežívania k spokojnému, naplnenému životu je druhá časť: vedomá a aktívna práca so sebou.


No a tretia časť práce na sebarozvoji je vedomá tvorba reality = toho, čo chcem! 

Čo nám v nej bráni? Strachy, bloky a bariéry, ktoré si neuvedomujeme. Zanorené až na bunkovej úrovni.

ŽENA a jej jedinečné kvality

- dôvody, prečo sa mnohým ženám dnes žije náročne

- strata spojenia so sebou 

- obnovovanie súladu so sebou

- frekvencia energie, ktorá je VŽDY nasledovaniahodná

- mužsko ženský princíp v nás, spoznanie a rovnováha

- telo ako zásadný partner existenicie: práca s telom, láskavosť k telu, prijímanie tela

- žena a jej vzťahy (rodičia, súrodenci, partner, deti, priatelia, kolegovia, ...)

- dary ženy a stav jej vedomia

- láska a úcta: nespoznané kvality


Kvantová transformácia

je zážitok na úrovni srdca. Zostúpenie z rozumu, logiky a racionality do vlastného stredu, centra, uvoľnenia, kedy padajú všetky (v danej chvíli možné) bloky.

Mojim cieľom je, aby sa s vlastným kvantovým poľom možností naučil pracovať každý, koho tento princíp osloví ... a tak sa naučil tvoriť svoju realitu cez princíp radosti, vďačnosti a srdca.

Na stretnutí si povieme, prečo sa občas priania neplnia, prečo vieme vytvoriť skôr to, čo nechceme, ako to, čo chceme ... porozprávam vám niekoľko príbehov, aj "neuveriteľných" ... všetky sú však pravdivé. Najmä však zažijeme.

Kvant. transf. ženy

Spoznáme, že kvantová transformácia:


- cibrí intuíciu

- podporuje v žene ženský princíp, energiu

- harmonizuje rozum a srdce

- obnovuje vnútornú silu napojením na Zdroj

- mení stav vedomia a vďaka tomu vidíme úplnosť situácií, ktoré zažívame a môžeme na ne odpovedať v úplnosti


- posilňuje prosperitu
- odstraňuje strach (zvyšuje sa dôvera v seba, v život)
- pôsobí až na úrovni liečenia chorôb rôzneho druhu.
- preskladáva vzťahy z neživotaschopných na životaschopné
- rozširuje stav vedomia Za všetky jedna z definícií, čo je kvantová transformácia. Odkomunikoval mi ju môj 11 ročný syn, ktorý ju tiež absolvoval a mal možnosť pozorovať celý priebeh jedného dňa:

"mami, ty vlastne poskytuješ seba, aby si mohla mať prístup ku "sieti" a aby si z nej mohla "načítať" nové upgrade (vynovenie) programov a vymazať staré, nepotrebné a nefunkčné ..."  cool
.

Organizačné informácie:

Čas konania: 

Sobota: 10:30 - 19:00 hod.

Nedeľa: 10:00 - 15:00, max.16:00

Miesto konania: najbližšie 

Lektorka: Ľubica Macková

Cena seminára: 150 Eur

Maximálna kapacita: 10 účastníčok

Spôsob prihlásenia:

Na seminár je potrebné VOPRED sa prihlásiť na mail lubimackova@gmail.com.


Miesto na seminári je rezervované až úhradou zálohy. Bližšie informácie mailom.

DOVLNENIA smile

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.