Vnútorné dieťa: transformácia zranení a tieňov

Milí ľudia ...

toľkí z vás prichádzate ku mne s tým, že ste doráňaní z minulosti ...
že zmýšľate o sebe zle, negatívne ...
posudzujete seba
na základe toho, 
že vás ktosi v minulosti "opuncoval" a zasial do vás negatívne prežívanie seba ...

Je načase pre každého, KTO NAOZAJ CHCE


posunúť sa, prestať držať "kosť utrpenia"
naučiť sa odpovedať Životu a ľuďom Z MIESTA PLNEJ VEDOMEJ DOSPELEJ SILYNapríklad aj preto, aby sme žili nielen vedome a tvorili to, čo chceme, ale aj preto, aby sme neodovzdávali ďalej štafetu utrpenia svojim deťom ... (táto téma vznikla práve po jednom zo seminárov "Dieťa: moje zrkadlo", kde bola neskutočne vysoká koncentrácia doráňaných rodičov, ktorí nevedome odovzdávali ťarchu ďalej, svojim mláďatám)Takže na tomto seminári vám ukážem relativitu tieňov ... negatívnych vlastností ... PREŽIJETE SI, aká je vaša skutočná hodnota ... Kto ste NAOZAJ!

Pochopíte, čo za divadelné predstavenie ste si vybrali a prečo v tomto 3D svete ... a že scenár i réžiu máte v rukách! 

Tiež porozumiete, kedy sa vám ozýva vaše Vnútorné Dieťa a ako s ním zaobchádzať ... ako ho vypočuť ... a opatriť ...

A keďže budeme v otvorenom kvantovom poli dva dni a prídu iba tí, ktorí naozaj chcú, posun vo vedomí bude masívny a trvalý.

Pretože o to ide najviac. O STAV VEDOMIA.


Pripravte sa na cestu  Život je radosť s výzvami na vývoj 

Vnútorné dieťa

Vnútorné Dieťa: transformácia zranení a tieňov

Ten, kto trpí v dospelom živote, nie je naša dospelá časť. Tá je vedomá svojej sily. Tá tvorí.

Trpí Vnútorné Dieťa v nás - tá zranená a zraniteľná časť, ktorá odpovedá na podobné  situácie v dospelom veku stále rovnakými spôsobmi.

A nevie sa z nich  vymotať. Nevie inak konať ... prestať cítiť zranenie ...

Človeku, ktorý nepozná svoje Vnútorné dieťa a nekomunikuje s ním, tomu sa opakujú situácie v rôznych oblastiach života, ktoré ho zraňujú.

ZRANENIA

Aké sú to situácie?

- nopakovaný nesprávny  (zraňujúci) výber partnera

- život strpčujúce situácie na pracovisku (neohodnotenie, ponižovanie, výsmech, posudzovanie)

- kritizovanie a posudzovanie v rodine

- situácie, v ktorých nám stále niekto ubližuje

- tvrdosť voči sebe, tvrdosť voči iným (napríklad k deťom, schovaná v požiadavke na výkon)

ČO potrebujeme pochopiť?

-  tieto situácie vyplývajú z našich minulých zranení

-  už dávno NIE SÚ!!! Odpovedáme na SÚČASNOSŤ z MINULOSTI!

-  opakuje sa  emočný kód utrpenia

ČO budeme transformovať?

- vzorce seba hodnoty

- vzorce emočných zranení

- vzorce emočných kódov utrpenia na tendenciu byť šťastný :-)

Vnútorné dieťa 2

T  I  E N  E  alebo domnelé negatívne vlastnosti

- do utrpenia sa dostávame i vtedy, keď o sebe zmýšľame zle

- posudzujeme samých seba, to, čo cítime a konáme, ako nevhodné a zlé

ČO potrebujeme pochopiť?

- ukážeme si relativitu "tieňov - negatívnych vlastností" - kedy slúžia, kedy neslúžia

- uvedomíme si, že fakt, že nás niekto hodnotil a kritizoval a považoval za "zlých, nehodných ...", nevypovedá o tom, kto sme naozaj! Len sme prijali kohosi posudzovanie o nás za svoje!

ČO budeme transformovať?

- vzťah k sebe

Na aké nové miesto v živote sa postavíme?

- do vedomej dospelej úlohy, kde preberáme zodpovednosť za to, ako sa máme a čo si v živote tvoríme

- ukážeme si zmysel života  a jeho "divadelných predstavení"

Príďte prosím iba v prípade, že naozaj chcete prestať trpieť.

Sú totiž ľudia, ktorí milujú svoju "kosť utrpenia"

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Trvanie seminára: seminár je dvojdňový

Deň konania:  najbližšie  

Čas konania: 

Sobota 10:30 - 19:00 hod.
Nedeľa: 10:00 - do 15:00, max. do 16:00 hod.

Lektorka: Ľubica Macková, www.lubicamackova.eu

Cena seminára: 150 Eur

Maximálna kapacita: 10 účastníkov

Spôsob prihlásenia: 

Na seminár je potrebné VOPRED sa prihlásiť výlučne na mail lubimackova@gmail.com.

Miesto na seminári je rezervované až úhradou zálohy.. Bližšie informácie mailom.


Zbavujme sa obmedzení, ktoré bránia plnému vyjadreniu vlastného života!

Srdečne :-)

Lubica(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.