Sú štyrii zásadné PREKÁŽKY na ceste k životu v dostatku:


- pocit nedostatku v našom vnútri a strach z neho
- nízke vedomie o vlastnej hodnote
- rodové deštruktívne vzorce prosperity
- absencia správneho konania

a najmä: STAV VEDOMIA


- čo presne pre vás znamená prosperita, dostatok a hojnosť?
- všímate si, ako k vám chodí hojnosť?
- čo skutočne bráni dostatku vo vašom živote?

- mužsko ženské pricípy tvorby hojnosti

Povieme si veľa príbehov - i ten môj ... ako som prešla z nedostatku k prosperite.

Na dvojdennom seminári budeme TRANSFORMOVAŤ každú z týchto úrovní:


- uvedomovať si hodnotu seba, podporovať dobrý vzťah k sebe
- pestovať vďačnosť za rôzne podoby hojnosti
- rozlišovať vzorce rodovej línie, ktoré sa stali našou súčasťou, ale životu v dostatku škodia. Tieto vzorce budeme vedome prepisovať.

Prosperita april 2017

Pokiaľ konáme v súlade so sebou, s princípmi životaschopnosti, podpora prichádza!

V tomto formáte sa NAUČÍTE AKO:


- vstupovať do kvantového poľa možností
- rozširovať stav svojho vedomia
- zadávať zámery v hojnosti a vôbec ju dostať do zorného poľa
- pochopiť a transformovať bloky v prosperite
- tvoriť svoj dostatok INAK!


DO POZORNOSTI!


K tomuto semináru VEĽMI odporúčam prečítať si seriál o hojnosti, dostatku a prosperite, v časopise Vitalita, čísla 7,8,9 - objednať si ich môžete elektronicky v eshope na www.vitalitanet.sk . (po objednaní treba pozerať pravidelne spam, občas zaslané čísla končia tam :-) Ak prídete na seminár pripravení, môžeme posunúť celú tvorbu reality ešte na iný level!

Texty k téme hojnosti, prosperity a dostatku nájdete i na hlavnej stránke v rubrike "poznania"

ORGANIZAĆNÉ INFORMÁCIE

Trvanie seminára: seminár je dvojdňový

Deň konania:  najbližšie  Pezinok, 26. - 27.1. 2019

Čas konania: 

Sobota 10:30 - 19:00 hod.
Nedeľa: 10:00 - do 15:00, max. do 16:00 hod.

Lektorka: Ľubica Macková, www.lubicamackova.eu

Cena seminára: 150 Eur

Maximálna kapacita: 10 účastníkov

Spôsob prihlásenia: 

Na seminár je potrebné VOPRED sa prihlásiť výlučne na mail lubimackova@gmail.com.

.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.