Prijímanie smrt

Na prednáškach Univerzity tretieho veku som raz dostala od poslucháčov zásadnú otázku:

"Ako sa máme pripraviť na smrť a zomieranie?"

Bola to mocná chvíľa ...

Otázka prišla  od ľudí, ktorí si uvedomovali, že sa nachádzajú v tretej tretine svojho fyzického života v tomto tele. V tejto fyzickej schránke.

Krátka odpoveď znie:

ŽIŤ VEDOME A ŠŤASTNE.

prijímanie smrti

Odpoveď  v kontexte je však dôležitejšia.

ŽIŤ VEDOME

pre mňa znamená  uvedomovať si:

- zmysel svojho života

- zmysel zrodu a zániku

- otázku večnosti

- zmysel existencie ľudstva

Na úrovni jednotlivca "žiť vedome" pre mňa znamená:

- uvedomovať si svoje myšlienky a ich charakter

- uvedomovať si svoje emócie a city

- uvedomovať si presvedčenia, ktoré nás definujú a vytvárajú náš život

- uvedomovať si fyzické telo a jeho presah

- uvedomovať si spirituálnu úroveň vlastného života

- chápať prepojenia jednotlivých úrovní a pristupovať k tvorbe reality poznaním úplnosti všetkých úrovní

prijímanie smrti 2

ŽIŤ ŠŤASTNE

Ešte sme si celkom nezvykli na fakt, že kým prídeme k utváraniu vlastného života cez frekvencie energie, ktoré nás vedú k životaschopným variantom reality, kráčame väčšinou nevedome, prostredníctvom utrpenia.

Ak z utrpenia vyťažíme poznania, dávame im zmysel a môžeme utrpenie opustiť.

Môžeme si vedome vybrať variant reality, kedy začneme spoznávať bez utrpenia.

K tomu je však potrebná zmena v stave vedomia.

S každým ponorom do všetkých možností, variantov rreality, ktoré máme k dispozícii, v ich úplnosti, robíme prostredníctvom frekvencie citu rozhodnutia, ktoré nášmu životu slúžia v tom najlepšom slova zmysle.

Preto nezabudnite, že ide o proces.

SEMINÁR JE URČENÝ PRE TEBA, AK:

- máš strach z vlastnej smrteľnosti

- si prežil stratu blízkeho človeka 

- máš v sebe ochotu prestať trpieť

- ťa už nebaví nechať sa ovládať strachom

- máš odvahu dotknúť sa skutočnej podstaty ľudskej exitencie

S ĆÍM ODÍDEŠ?

- s jednoduchými  a účinnými možnosťami, ako udržiavať svoje energiu vo vysokom móde

- s pochopením, prečo je dôležité udržiavať vysoké frekvencie vlastnej energie a čo presne to znamená

- so  spoznaním smrti INAK

- so schopnosťou transformovať svoj strach z konečnosti

- s poznaniami, ako zaobchádzať so sebou i blízkymi, ak sa blíži čas ich odchodu z tejto fyzickej reality

- s uvedomením a prijatím fáz vysporiadania sa s odchodom blízkeho človeka

- s vedomím, ako žiť, aby si raz  bolo možné vedomei odísť

Anjel

Vážení a milí ?

Zrod zániku a zánik zrodu je pravdepodobne   tá najvyššia skúsenosť, pre ktorú sme si sem prišli ...

 
Zmena vo vedomí toho, čo je smrť ...

Praktický seminár kvantovej transformácie je určený mužom a ženám, ktorí majú v sebe rozhodnutie 

Oslobodiť sa od strachu zo smrti ... pri všetkom rešpekte k nej ...

Náročné situácie občas prídu i potom ... ale vy budete na ne odpovedať INAK:

Hlavný obsah seminára:

1.

- prečo sme oddelili smrť od života a čo s tým má osamelosť
- niekoľko príbehov (mojich, vašich)
- strach z konečnosti
- sme viac, než telo a viac, než myseľ a mozog!
- jemnohmotné aspekty bytia
- varianty reality versus konečnosť bytia
- odpor versus prijímanie
- Collateral Beauty
 
2.
- transformácia vedomia
- transformácia vyrušujúcich myšlienok (tých, ktoré sa stále opakujú ako pokazená platňa a neviete ich zastaviť)
- transformácia náročných situácií
- blízkosť a zraniteľnosť, aspekt ľudskej bytosti
- ako byť  v živote pred odchodom a po strate blízkeho človeka
- frekvencie energie tvorby reality, "prelaďovanie" energií
- udržiavanie a obnovovanie vlastnej energie, vnútorná sila
- z akého miesta existencie odpovedáš na výzvy života?
- praktické postupy, jednoduché a veľmi užitočné nástroje
 
3. 
- ako vedome žiť a vedome zomierať: čo presne to znamená
- dá sa na smrť pripraviť?

 

K tejto téme pristupujem s veľkým rešpektom a pokorou.

Organizačné informácie

Trvanie seminára: seminár je dvojdňový

Deň konania: 

Čas konania: 


Sobota 10:30 - 19:00 hod.
Nedeľa: 10:00 - do 15:00, max. do 16:00 hod.

Lektorka: Ľubica Macková, www.lubicamackova.eu

Cena seminára: 150 Eur

Maximálna kapacita: 10 účastníkov

Spôsob prihlásenia: 

Na seminár je potrebné VOPRED sa prihlásiť výlučne na mail lubimackova@gmail.com.

.

Fotografie: zdroj internet, autori pri prvých dvoch neznámi, autorom retej fotografie je Lubica Macková

.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.