OSAMELOSŤ (NE) VEDOMÝCHTú pásku im dávali dole z očí veľmi pomaly
Aby museli prejsť každou skúsenosťou

Nemohli kráčať rýchlejšie
a preskočiť to, čo mali spoznať

A tak zažívali pýchu
temnotu
hry ega
povyšovanie sa nad iných
zraňovania a nesprávne konania

A tiež bolesť
Pretože ľudská koža im je občas priúzka
Vedia priveľa pre tento 3D svet a ich žitie v ňom

A tak nemohli spoznať jeden druhého.

Sám

Prišli sa učiť
Prišli zmeniť
Prišli aj spájať sa

Nastal čas.
Posledná fáza.

Kto bude ten, kto sa odváži?
Odhodí strach zo Smitha svojho, i toho druhého?
Kto bude ten, kto uvidí za závoje?
Kto bude Neom sám sebe i tomu druhému?

Kto rozpozná bolesť z oddelenosti?
Kto vďaka tej bolesti prekročí sám seba a ukáže sa?

Osamelosť (ne) vedomých sa končí vzájomným spojením cez srdce.
Nijako inak.
Srdce nesúperí.
Srdce nezraňuje.
Srdce sa nevyvyšuje.
Srdce túži spájať rovnakých v rovnakej misii.

Tá hra, ktorá nie je hrou, je príliš vážna a ide o veľa.
Osamelosť (ne) vedomých posilňuje tmu.

.

29.9.2015

.

Obrázok: internet, Facebook, autor neznámy

.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Pridať komentár

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.