BDELOSŤ

Neutiekajte sa k Pastierom.
Nachádzajte svoju vlastnú Múdrosť.
Inšpirácie áno,
Slepé nasledovanie nie.
.
Vo vnútri každého z nás
Je ten najozajstnejsi kompas,
Ktorý sa nedá vymyslieť,
ani oklamať.
.
V nás, i mimo nás, je to jediné, čo stále platí: Vedomie. Slobodne Vedomie.

bdelost
.
Vlk nie je Pastier.
Hoci sa tak tvári.
Posunie zrnká pravdy,
Ako návnadu.
Ako ozajstnost.
.
Jedine, čo Vlk nedokáže dlhodobo, je:
Tváriť sa ako láskavá stará mama.
.
Rozdielovym bodom je prítomnosť srdca.
Nie reči o ňom.
Prítomnosť srdca zistíte ľahko: 
Podľa energie, ktorú generuje kontakt s tým, kto sa tvári ako Pastier...
.
Pri Vlkovi budete prikyvovat slovám,
No budete zmätení z energie,
Ktorú budete pociťovať.
Všímajte si presne tento rozdielový bod.
Je zásadný.
.
Vlk chce svoj košiar .
Pastier tiež.
.
Pri Pastierovi sa môžete cítiť neslobodne.
Neunasa iný názor, otázky, ani pochybnosti.
Tvári sa ochranitelsky, ale neumožňuje vyrast. 
.
Stále ide o to isté ... O energiu.
.
Čokoľvek, čo sa dostáva do kolosu, stáva sa samohybnym ... Samostatným vedomím. A vy tomu nevdojak sluzite.
.
Ostavajte u seba vo vnútri a neprikyvujte bezhlavo.
.
Inšpirácie áno, slepé nasledovanie nie.
.
www.lubicamackova.eu

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.