Kairos je Pán! 


Jasnovidnosť a linearita času


.
Keď sa mi "sníval" môj prvý sen, v ktorom som videla blízku budúcnosť, bola som zmätená. Netušila som, prečo som ju uvidela, nechápala som, ako to, že sa uskutočnilo to, čo som videla a najmä som nevedela, čo s tým ďalej. Nebol to celkom jednoduchý príbeh. Tak áno  Spred 30 rokov 

.

Až praxou (pretože "sny", ktoré mi ukazovali budúcnosť, chodili) a chodia, som porozumela a vedela s nimi zaobchádzať.

.

Poznáte to?
Môže vám hocikto hocičo hovoriť ...rôzne teórie .. Konštrukty ľudskej mysle. Ak máte svoju vlastnú skúsenosť, jednoducho VIETE.


.
Z mojich skúseností (nezabudnite, že z úrovne vedomia, ktorou teraz disponujem   sa javí, že Čas má dva aspekty (minimálne): 
- istým spôsobom plynie čas na Zemi (resp. to tak vnímame z ľudskej identitty)
- a iným spôsobom sa javí v Univerze

a platí prelínanie ... nie sú oddelené, to zasa len pre lepšie porozumenie na chvíľu oddelíme neoddeliteľné 

.
Ak by veličina, ktorej hovoríme "čas", bola len lineárna, nemohli by sme "vidieť" do budúcna, ani do minulosti.

.
My to však vieme ... sme toho schopní ... a mne dáva silný zmysel existencia všetkých variantov reality NARAZ. Dáva mi zmysel na základe skúseností.

.
Jasnovidnosť je aktivovaná schopnosť vnímať informácie v energeticko - informačnom poli práve vo všetkých variantoch reality naraz. A mám dojem, že je to stav ešte "za" kvantovým poľom.

.
Variant, ktorý je práve najbližšie realizovateľný ... kde sú "otvorené dvere", nasmerované pozornosťou (aj nevedomou ... veď práve!), ten sa javí ako budúcnosť.

.
Píšem vám o tejto skúsenosti, pretože je vás čoraz viac, ktorí vnímate rôzne zážitky (i cez sny a "sny") a neviete si s nimi (zatiaľ ) rady. Takže sa občas zľaknete a zatvoríte (nevdojak) kanál znovuobjavenej schopnosti, ktorá by vás priviedla k ďalším poznaniam.


Čo je ale tiež v poriadku ...pretože všetko má svoje dozretie.

Čas

Kronos a Kairos

.
Lineárny čas, ktorý vnímame na Zemi, starí Gréci označovali ako Kronos ...chronologicky plynúci čas. Zvykli sme si zadávať termíny, plniť úlohy, plány, vízie DO určitého času ... Áno, i toto je v poriadku  Kronos je tiež o zrode života na Zemi a jeho konci - smrti.


A ZÁROVEŇ PLATÍ


že zásadnou súčasťou tvorby našich realít je i Kairos: dozrievací čas. 

Veci, ktoré chceme na Zemi dosiahnuť, majú nielen tempo našej vôle dosiahnuť ich, ale i vlastný, dozrievací čas, ktorý je potrebné rešpektovať a uznávať ho 

Tiež javy, ktoré chceme pochopiť. Nemôžeš mať stav vedomia spred 30 rokov  Nemôžeš mať skúsenosti v 20-tke 50 ročného človeka 

Prestaň tlačiť na pílu  Sme tu kvôli skúsenostiam 

.
A ako vždy, znova je všetko "správne" ...lebo i tu platí, že k tomuto textu sa dostanú ľudia v dozretom čase ... a to je spomínaný kairos  Keď je vnútorne dozreté ...nielen zvonka chcené 

.

Čas na Zemi a v Univerze 

.
Pochopiť aspekt ČASU v jeho premenách je mimoriadne a zásadné.

Ak totiž chápeme, že čas na Zemi sa javí ako lineárne postupujúci, zároveň však chápeme univerzálny "čas" ako večný, vieme INAK zaradiť skúsenosti s nahliadnutím do variantov reality, ktoré sa javia ako budúcnosť. Vieme s nimi INAK zaobchádzať.

Napríklad sa prestaneme báť smrti.

.
Mám niekoľko silných zážitkov z posledného obdobia, na základe ktorých je zjavné, že smrť existuje iba na Zemi ... Zánik a Zrod je však univerzálny. Mám ich nielen ja, ale i vy ... sme si vzájomne svedkami.
Len treba tieto skúsenosti zaradiť správne.

.
Plasticita času

.
Nedávno som napísala, že keď sa ponáhľam, spomalím ... a paradoxne, idem rýchlejšie 
Moja skúsenosť hovorí, že čas sa plasticky zmení ... napríklad sa natiahne ... tú istú trasu idem v inej energii rýchlejšie (peši  ... a v inej pomalšie ... Čas trvania je kratší pri zdanlivo pomalšej chôdzi. Zdanlivo. Lebo tým zásadným aspektom je energia chôdze.

.

Mávam každému láskyplnému aspektu v nás, mávam vám všetkým, ktorí práve teraz cítia naše spojenie 

.
Mávam vám zo  a prosím: neberme to tu až tak vážne ... a pritom sa nevzdávajme utvárania pokoja v nás, radosti v nás ... z týchto dvoch aspektov, ak sa stretávajú s pokorou, sa vynárajú tie najkrajšie varianty našich realít 

.
Prišli sme sem tvoriť ..
Prišli sme si vyskúšať, aké je tvorenie na Zemi ...aké môžu byť skúsenosti ... ako si ich môžeme meniť ... 

Mávam vám z Balkóna Poznania , na ktorý vás tak rada beriem ... i seba  odtiaľ vždy vidno Celú Skutočnosť 
.
Takže pamätajme: vymáchať sa v Bazéne Príbehov, a potom šup, šup, pozrieť sa z Balkóna Poznania, čo za rošádu sme si to zasa vybrali  
.

Dovlnenia na osobných konzultáciách a workshopoch kvantovej transformácie vedomia, priatelia 
.
Lubica Macková, www.lubicamackova.eu
.
Fotografia: Pixabay

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.