KTO SI?


.
KTO SI?
Bez rodičov.
.
KTO SI?
Bez priateľov.
.
KTO SI?
Bez súrodencov.
.
KTO SI?
Bez partnera.
.
KTO SI?
Bez detí.

Kto si?KTO SI?
Bez príbuzných.
.
KTO SI?
Bez známych.
.
KTO SI?
Bez kolegov.
.
KTO SI?
Bez vzdelania.
.
KTO SI?
Bez kariéry.
.
KTO SI?
Bez spoločenského postavenia.
.
KTO SI?
Bez poslania.
.
KTO SI?
Bez peňazí.
.
KTO SI?
Bez domu.
.
KTO SI?
Bez bytu.
.
KTO SI?
Bez majetku.
.
KTO SI?
Bez zdravia.
.
KTO SI?
Bez svojej identity.v 3D.
.
KTO SI?
Bez svojho tela.
.
Nech sa deje v tvojom živote čokoľvek, odpoveď na poslednú otázku je kľúčová.
.
Rozum vie generovať rýchle odpovede. Odpoveď je však v hĺbke uvedomenia tých otázok.


.
Je poznanim. 


.
Jej zodpovedanim sa mení vnímanie akýchkoľvek zážitkov, ktoré si tvoríme na Zemi. Buď priamo my, alebo v zdielanej realite.


Odpoveď si treba neustále pripomínať.


.
A to zmenené vnímanie je oslobodzujuce.
?

.

Fotografia zdroj: internet, autor neznámy

.

6.9.2017, www.lubicamackova.eu

.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.