Absolútne zásadná kvalita vo vedomej tvorbe reality!


Kvantová ČaroDejka

-  cíti


-  ctí


-  opatruje


-  vyživuje


-  očisťujesvoje srdce.AŽ POTOM TVORÍ!!!

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.