Láska dáva hranice, ale bez agresivity voči dieťaťu.

.

Stačí si uvedomiť, že nemám stáť PROTI NEMU, ale PRI ŇOM.
.
Pomôcť mu s niečím sa vyrovnať.
.
Ako rodič to viem až vtedy, keď mám dosť lásky voči sebe. 
.
Keď sama sebe rozumiem. 
Potom rozumiem aj dieťaťu. 
.
Vidím ,,za,, prejavy zjavné Vidim podstatu toho, čo sa deje.


Napríklad:

Starší súrodenec neznáša mladšieho: Čo je za tým? Strach o lásku rodičov ... o pozornosť. Stačí prejavovať dieťaťu empatiu, zvedomovať ho, že mu rozumieme a sýtiť ho láskou. Jeho strach bude ustupovať a pochopí, že súrodenec nei je hrozba, ale o kus lásky naviac :-)
.
Alebo:
Dieťa sa hodí o zem ... za tým je len jedna vec: nevie narábať so svojimi emóciami a tie ho práve prerástli ...) .
Znova len treba prejaviť porozumenie ... že teraz cíti niečo veľmi silné ... nie slovami ... objatie pomôže vždy. Slová až neskôr.

Tým pádom nevznikne priestor na boj medzi rodičom a dieťaťom. Rodičia majú podporovať dieťa i v tom, aby rozumelo samé sebe. 
.
A to sa dá jedine cez empatiu, hranice a lásku. :-) <3

Fotografia zdroj: ineternet, facebook., autor neznámy

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting