NAJVAČŠÍM TRESTOM PRE MANIPULÁTORA

JE JEHO VNÚTORNÁ OSAMELOSŤ.

manipulátor potrebuje byť vždy v strehu ...

ťahať nitky, hrať rošády a hry ...

mať vždy kontrolu ... t

am nie je veľmi priestor pre šťastie a vnútornú blízkosť s niekým ...

a to je najväčší trest ...

a je jedno, či uvedomený alebo neuvedomený ...

myslím, že to mi už neprináleží skúmať ... l

len som  dnes znova zachytila ...

vzťah dvoch ľudí,

kde manipulátor skúša a skúša ...

a je to výsledok jeho strachu byť blízko...

v ozajstnej blízkosti s druhým ...

v dôvere ... 

Nemôcť mať blízkosť znamená vnútornú osamelosť ...

pred nesúdením, odpustením manipulátorovi,

je ešte najprv štádium:

postarať sa o seba a neumožniť manipulátorovi jeho hry.

Nenechať sa ním poškodzovať.

A je jedno, čo to znamená:

či len si uvedomiť a vidieť manipulátorov zámer

a zariadiť sa vnútorne, alebo vykonať konkrétne kroky navonok.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.