Ak miluješ svoje dieťa, NEZASTRAŠUJ HO!

A to nijakým spôsobom.
Berieš mu silu.
Berieš mu energiu.
Berieš mu vedomie bezpodmienečnej lásky a prijatia.

Neskôr príde niekto, kto ho bude zastrašovať rovnako a ono sa - ochromené, s neporozumeným zážitkom od teba - nebude vedieť brániť.

Ak hovoríš "musí predsa poslúchať!", uvedom si, že pomáhaš rásť dieťaťu cez lásku.
Zastrašovanie (akékoľvek) jeho rozvoj spomaľuje.
Učíš ho motivácii strachom.

Ak miluješ svoje dieťa ...

Ak chceš, aby poslúchalo, bojíš sa o svoju moc.
Chceš ho ovládať. 
Vtedy ho nemiluješ.
Kohokoľvek chceš ovládať, nemiluješ ho.

A v tej chvíli nemáš dobrý vzťah ani k svojmu vnútornému dieťaťu.
Tvoje vnútorné dieťa vie, aké to je.

Jediný nástroj je láska.
Láska nemá hranice. 
Napriek tomu vie byť zdravá, život podporujúca a hranice na vývoj stanovujúca.

<3

Fotografia (c): Anastasia - Klub Vladimira Megreho

8.5.2015

.

 

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Pridať komentár

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.