MUŽ je ČIN!

Ženy, ktoré čakajú ... a čakajú ... a dúfajú ... a spomínajú ... sú odsúdené na veľké sklamanie. A samotu.
Žijú v spomienke ... alebo v ilúzii budúcnosti.
Pravda o vzťahu je TERAZ, v danej sekunde, vždy nanovo.
Nič nastálo.
Nič také neexistuje, ako "nastálo".
Muž, ktorý CHCE, JE S TEBOU!
Nezabudni a už sa prestaň umárať 
.

A žiadne hejty voči mužom! Aj ženy sa hrajú s mužmi. To za prvé. Za druhé ...môže to byť všelijako ..ten druhý môže váhať, nemať jasno, nevedieť byť pravdivý, slobodný. 
Lenže vtedy je to stále NIE.
.

Celá vec je o tom človeku, ktorý ČAKÁ. Tréning. 
Tréning vlastných rozhodnutí.
Tréning, či ide naozaj o lásku 
Alebo o závislosť  O potvrdzovanie seba ... o sebaúctu ...
.

Môžeš čakať, ak sa tak rozhodneš. Potom prijmi za čakanie plnú zodpovednosť. Vinu nenesie ten, kto sa nevyjadrí. A vinu nenesie ani čakateľ. O žiadnu vinu ani nejde. 

Muž je čin!

Ide o to, že naše rozhodnutia majú vychádzať z nasho vnútra slobodne. Nemajú sa odvíjať od postoja toho druhého. Druhemu do hlavy, čestnosti a srdca nikdy nevidis ... Ale vidíš do svojho. A tak stále platí, že ak niekoho miluješ, nesúvisí to s jeho odmietnutím. Milovať m§žeš stále.. Jedno, či žena alebo muž. A správať sa tak, aby bola zachovaná Tvoja sebaúcta ...potom má úctu k Tebe aj ten druhý. 
Centrovať rozhodnutia od seba - a prijímať za ne plnú zodpovednosť. Tak sa učíme ...
.

Život má pre teba krásny plán 
Ty sama pre seba máš krásny plán! 
Bez vzdoru ... s porozumením ...
Len mu ho umožni predostrieť, aby si ho mohla vidieť a prijať 
.

Venované asi tak x xxx xxx xxx ženám, ktorých príbeh sa stále opakuje 

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.