O smrti, umieraní a zmysle nášho bytia

Nie je náhoda, ak v jeden deň prídu traja ľudia s tou istou témou.
Fascinujúce je, ako sa znova a znova ukazuje, že viera nerovná sa náboženstvo.
Učia nás, že vo večnosti sme stále, no neprežívame toto učenie a nechápeme to. A preto sa smrti bojíme.
Bojíme sa nášho vlastného zániku.
Potom príde mladý muž, ktorý má pocit, že všetko je zbytočné ... načo sa bude snažiť, keď aj tak zanikne ... a ani nevie, kedy ...
Potom príde druhý muž, ktorý má veľa výčitiek, či urobil dosť pre blízkeho umierajúceho.
Potom sa objaví celý ten obrovský strach z vlastnej konečnosti.

Zmysel Bytia

Je dôležité zadefinovať si zmysel vlastného života. Prečo sme vôbec tu.
A ak sme už sem boli zrodení, aký dôvod to má ...
Dáva vám zmysel napríklad schopnosť vyvíjať sa? Rozkryť, čo všetko sme schopní vytvoriť? Ako sme schopní vyjadriť seba? V radosti?

O smrti, umieraní a zmysle nášho bytia

 

Pokora

Obsahuje aj pochopenie, že nemáme nad všetkým kontrolu. Súčasťou porozumenia Bytia je prijatie faktu, že nepoznáme svoj životný plán, ale môžeme mať ochotu napĺňať ho so zvedavosťou, pokorou a láskou. Cestou k týmto atribútom je prijatie všetkého, čo na nej nájdeme. Vlastnú pýchu, nelásku (nech už má prejav akýkoľvek - ako strach, hnev, závisť, nenávisť ...).

(Ne)konečnosť

Nikdy nič nekončí. Naše vedomie presahuje naše fyzické telo. 
Viem, niektorým z vás sa bude javiť ako trúfalé, že si dovoľujem takto písať.
Môžem zopakovať iba jediné: presvedčí vás iba vaša vlastná skúsenosť - a to vtedy, ak sa jej otvoríte. Ak umožníte, aby prišla.
Informačné pole je tu stále ... kvantová informácia sa nestráca.
Dnes sa mi po druh raz stalo, že kvantové pole vyslalo informáciu na útechu žialiaceho. Dnes som sa už o túto informáciu naplno oprela.
Niektorí z vás poznajú môj príbeh, ako som po prvý raz nevedela uveriť, keď sa pred dvomi rokmi táto informácia objavila.

Nikdy nič nekončí. Chodíme zbierať skúsenosti. Do rôznych variantov reality.
Neviem povedať, akú formu má kvantová informácia v inej realite. Dôverujte však sebe, ak niečo zavnímate, pocítite, uvidíte, zasnívate. A nasledujte tie vnemy, kde je radosť a láska.

Načo nám je neviera, ktorá vedie k frustrácii, smútku, strate síl?
Proces žialenia je prirodzený ... a treba si ho dopriať. Lúčime sa s prejavom vedomia, ktorý sme dôverne poznali ... mohli sme s ním komunikovať a na tú formu komunikácie sme si zvykli. Že vyzerá "nejako". Je prirodzené, že nám je smutno, keď už nemôžeme blízkeho objať. Zhovárať sa s ním slovami.

LENŽE ...

My môžeme komunikovať a zhovárať sa ... iba to má iný prejav.
Obaja ľudia dnes povedali v podstate rovnaký zážitok.

Prvého blízky človek, ktorý odišiel, v čase smrti navštívil a navštevuje ho stále v podobe guľôčky, ktorá mu vchádza do srdca a vytvorí sa cez ňu zvláštne teplo ... príjemné teplo. Ten človek vôbec nevedel, že blízky zomiera ... a predsa to cítil. Nevedel na úrovni faktu, vedel na úrovni kvantovej informácie.

Druhému blízky človek, ktorý odišiel, chodí do snov, usmieva sa a je úplne pokojný.

Jediné, čo bolo treba, bolo podporiť oboch ľudí v rozkódovaní informácie.
Že vedomie oboch duší dávalo vedieť, že sú v pokoji a v kľude. 
Že nie je potrebné sa ďalej zožierať a trápiť.
Že je dôležité prijať transformáciu.
A žiť ďalej svoj život. S vďakou zo spojenia, ktoré trvá.
Žiť svoje poslanie a naplnenie.

Verte mi, iba vyzliekame pyžamá v 3D realite ... a obliekame si iné ...
S láskou, pokoj s nami.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Pridať komentár

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.