Odpustenie

sa začína pochopením skutočnej podstaty krivdy. Jej

- prijatím
- uznaním 
- pochopením výzvy v nej ukrytej


Pokračuje 

- transformáciou krivdy na poznanie ...
- rozkrytím potenciálu 
- nazretím do zmyslu ...


Ukončuje sa 

- zdravým stanovením hraníc, ktoré chránia, aby sa ďalšia krivda už nediala.
- uznaním ľudskej nedokonalosti ... a dokonalosti vývoja ...Utrpenie sa často stáva zvykom, ktorý si ani nevšimneme ...

Odpustenie

Ak sa rozhodneš, môžeš prestať trpieť.

Ibaže by si chcel/a naďalej držať kosť utrpenia ... 

Lebo v neodpustení je silná energia ... ktorá však neslúži.

Neodpustením je možné ovládať, ale nie milovať.V ovládaní je zdanlivá sila ... ale ťarcha krivdy je energia, ktorá:
- brzdí
- odčerpáva vitalitu
- zabremeňuje čas a silu na tvorenie ...


Ak sa rozhodneš, môžeš prestať trpieť.


To mi ver 

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.