Práca, ktorá uzdravuje, je "tá pravá" 

Keď idem šťastná do práce a ešte šťastnejšia z nej,
Keď blízkosť vytvorí hĺbku
a hĺbka lásku
láska bezpečie
a bezpečie slobodu

 

A láska uzdraví
zmení
premení
vytvorí
úúúúplne iný svet konkrétneho človeka.

pravá práca

Úplne iný nie tým, že by ho vytrhla z jeho pôvodného sveta.
Úplne iný tým, že jeho svet sa stáva celistvejším,
lebo on sám sa stáva celistvejším.
Rozumie viac sebe a následne aj iným.

Ak aj od seba odbočím,
moja "práca" ma vracia k sebe späť.
Mojou prácou je byť nablízku a blízko.
Rozumieť, chápať, inšpirovať, svietiť na iné uhly Univerza
a podporovať nachádzať iné "uhlové brýle"

Dôverovať. Svetu. Ľuďom. Ich sile. 
Mojej sile. Schopnosti obnovovať ju. 
Láske. Schopnosti obnovovať ju.

S vďakou, veľkou a hlbokou vďakou sebe i Vyššiemu princípu, že je mi umožnené ...

P.S. Vyšší Princíp ... nech ho už máte nazvaný akokoľvek - s nami komunikuje ... je len otázkou, či počujeme, vidíme, vnímame, cítime ... Ďakujem za tú komunikáciu. Dáva nádej, bezpečie, prijatie, možnosti, vývoj ... 
.

Fotografia: (c) Alexandra Petreová, 2010, Dresden

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting