Problém nie je v tebe.


Problém nie je ani v partnerovi (na akúkoľvek komunikáciu).

Problém nie je vôbec.



Diskrepanciu, nesúlad tvori rozdielnosť bodov, z ktorých komunikujeme.

Rôzne miesta stavu Vedomia.

Nie  "vyššie"

Nie "nižšie"


Rôzne .


Rozdielne body a úrovne uzdravených zraneni
Rozdielne body a úrovne rovnováhy.
Rozdielne body a úrovne prítomne prezivanej vnutornej sily.
Rozdielne body a úrovne prítomne prezivaneho stavu Lásky.
Problém nie je v tebe

V tomto uvedomení je len Poznanie.

Bez bolesti, porovnávania, povysovania, ponižovania.


Neutrálne.


A to je miesto na Slobodný Vývoj.





Lubica Mackova, www.lubicamackova.eu
.
Fotografia: Pixabay

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting