SAMOZAKLÍNADLÁ

alebo

kvantová podstata presvedčení a ich sila

Používate tie slová?

Vždy
Nikdy
Naveky
Nevyliečiteľný
Smrteľný
Nezvratný
.
.
.

Pôsobia ako samozaklínadlá. Nie je potrebné žiadne woodoo ... žiadne hlúpe čáry máry od iného človeka ... 
My sami sme schopní zoslať na seba kliatbu v podobe slov a ich energetických vibrácií.

Slovo, veta, podčiarknutá silným emočným nábojom, TVORÍ REALITU ...

Vety ako:

"Vždy!!! sa vo vzťahu s atraktívnym mužom zrarním!"
""Už nikdy sa nezaľúbim!"
"Naveky ti budem vďačná!"
"Som nevyliečiteľne chorý!"
"Ide o smrteľnú chorobu!"
"Je to nezvratné!"

Samozaklínadlá

Tieto vety tvoria tie najhlbšie presvedčenia, ktoré v nás pracujú a tvoria ... Tvoria vo vnútornom zámere.

Navonok môžeme byť presvedčení, že sa napríklad chceme zaľúbiť, vyliečiť, ale vnútorný zámer, pretože neuvedomený - neuvedomujeme si, aké presvedčenie v skutočnosti ovláda to, čo sa v mojom živote deje - tento vnútorný zámer spoľahlivo tvorí ... práve kvôli tej neuvedomenosti.

Keď si neuvedomujeme, ČO a AKO hovoríme, netvoríme tlak ... nepripisujeme význam ... nestaviame bloky .. a práve vtedy tvoríme ...akurát že vytvoríme realitu presne toho, čo nechceme.

Občas, keď ľudia tvoria zámery, vkladajú do nich silný tlak, Hoci sa zo všetkých síl snažia, aby sa tak nedialo 

No práve tá SNAHA o NETLAK je tým najvyšším tlakom 

Preto sa tak čarovne napĺňajú i tie zámery, kde sa jednoducho len potešíte pri nejakej myšlienke, pocítite z nej obrovskú radosť, príval energie ... a veci sa začnú diať!

Od synchrornicít, signálok, "náhod" ... až po konkrétne udalosti, ktoré vás zavedú presne k cieľu.

Ide najmä o to, ak sa pristihnete pri niektorom zo "samozaklínadiel", aby ste sa nezľakli ... Nepodľahli strachu ... 

Len v pokoji vyslovené, či pomyslené opravte.

V POKOJI  a  OPRAVTE.

Zasmejte sa sami sebe, že ste sa práve pristihli pri učení a proste iba opravte. 

Postupne sa vytvorí nová stopa ... vo vašom spôsobe myslenia, hovorenia, i tvorenia innocent

A nezabudnite: možné je úplne všetko!

Všetko, čomu uveríme, že možné je embarassed

Dotvorenia, dovlnenia innocent

.

10.1.2018, www.lubicamackova.eu

.

Fotografia zdroj: internet, autor neznámy

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.