S k u t o č n á   s i l a

nie je tvrdá.
Ani agresívna. 


Skutočná sila je pokojná. 


Stanovuje hranice,
ale neútočí ...
Nie je invazívna.
je tvorivá ...

.
Prejavuje sa tým, akým spôsobom tvorí VLNU . VPLYVU ...

.
Tá vlna vplyvu je

STAV   VEDOMIA

Skutocna sila


Ten druhý pochopí aj bez slov
Len cez frekvenciu, v ktorej SI

.
Skutočná sila je

.


TANCOM .VEDOMIA   a  POZNANIA

.


Tam nie je hnev ...
nie je tam strach ...
a už vôbec nie
ovládanie
ani manipulácia ...


.


len spočinutie
v jednom jedinom bode
V centre najvnútornejšej
reálne žitej

.


S I L Y

.
kde .NAOZAJ   SI  v bode,

.


že  TY  si  JA ...  a .JA som  TY

.


a preto ti neubližujem.

.


Neubližujem sebe.

.
Z lásky.

.
Srdce neútočí nikdy.
.

Nikam sa však neponáhľaj ...
Sleduj pravdivo, kde si


.
TERAZa vedz, že vyššie popísaný stav existuje ...
a cesta k nemu je súčasťou poznania
O sebe, i Univerze ... 

.


(c): 2012, Lubica Macková, www.lubicamackova.eu

Fotografia zdroj: internet, autor neznámy

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting