Sprístupniť vlastnú zraniteľnosť a jej hĺbku 
je cesta z osamelosti k blízkosti

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.