STAV SRDCA JE STAVOM ČLOVEČINY

Stav srdca neznamená žiadne "ezosluníčkářské kecy".

Je to schopnosť vždy cítiť. Je to STAV BYTIA.

A byť ľudský.

Mať rozum i cit.

V stave srdca vnímam naplno seba i druhých.

Nekonám na svoj úkor, ani na úkor druhých.

A o to ide. A je to možné!

V stave srdca opúšťam presvedčenie, že ľudskosť uplatňujem vtedy, keď sa mi hodí.

Ľudskosť NIE JE záležitosťou okolností.

Len strach nám bráni prijať túto možnosť.

Stav srdca

To najdôležitejšie je VERIŤ, že pre každého je dostatok a tiež skúmať svoj vlastný dostatok vo všetkých smeroch ... a vedieť sa deliť. S láskou.
Pravdivo a slobodne dávať tam, kde sa rozhodneme. Dať ako dar bez nároku na návratku.
Toto platí vo vzťahoch, pri pomoci, všade.

Len skúmať svoje strachy a nepodliehať im. Vysporadúvať ich.
Opúšťať a vidieť, že všetci sme stále ľudia a ide len o mieru strachu a zúfalstva, ktoré vedú k zúfalým činom.

Všetci ľudia budú bratia.

Stále tomu verím.
A tejto nádeje sa tiež nikdy nevzdám. Cez ňu som totiž živá.

.

8.9.2017, www.lubicamackova.eu

.

Fotografia: Pixabay

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.