TRI FARBY: MUŽ

Príbeh prvý:

Tento muž vidí "za tmu" svojej ženy ...

Nežijú spolu už dva roky ... zdanlivo ich rozdelil prístup k matérii a k spiritualite. Ale iba zdanlivo. V čase, keď ho vyhodila z domu, pretože prišiel o všetko (o všetko v jej očiach dôležité - firmu, majetok, dom), jej v duchu poďakoval ... a robí to doteraz. Jeho manželka netuší nič o tom, ako jej je vďačný.
Povedal: "Túto ženu som si vzal za manželku z lásky ... bola to voľba srdca, nie ega ... nie rozumu. Je to moja duchovná partnerka. Vážim si ju a ctím ju ... a že to tak veru vždy nebolo. Uvedomujem si, že boli časy, kedy som nepodporoval sviatosť manželstva tak, ako bolo potrebné ..."

Raz sa stala taká vec ... deti boli u neho v lete na prázdninách. Bol pod drobnohľadom, kontrolovaný manželkou na diaľku, či sa o ne dobre stará. Tým, že nerozumela jeho ceste, ktorou sa vydal, strácala s ním spojenie a jej strach bol veľký. Nedôverovala mu. Keď jeden zo synov ochorel, napriek tomu, že sa otec o dieťa postaral vzal ho k lekárovi, opatroval ho, manželka sadla do auta a s veľkým hnevom vystúpila. Vrazila manželovi facku a okamžite brala deti preč. Stalo sa to verejne, pred ďalšími dospelými ľuďmi, i deťmi.

Jej muž na facku, ani na jej zúrivosť nereagoval. Pomohol jej naložiť kufre, vyobjímal deti, upokojil ich a s pokojom buddhistického mnícha im zamával. V jeho (ne)reakcii však nebol žiaden kalkul, ani ľahostajnosť,ani divadelná rola ... On iba OSTAL POKOJNÝ.

 

Tri farby: MUŽ2

Jeho pokoj pramenil z pochopenia ... Rozumel, čo v žene beží ... ako ho nechápe ... ako ju vedie k skratovému konaniu STRACH. On videl za jej prejavy. Videl za jej tmu ... a vďaka tomu, i vďaka jeho stavu vedomia dokázal nič nekaziť ... len ostal pokojný a vedomý. Nedotýkali sa ho jej emočné prejavy ... videl za ne a rozumel im.

O tri dni mu prišiel od nej nádherný mail, plný pochopenia a uvedomenia. Jej uvedomenia. Jeho pokoj a vedomie umožnili, že nenastal žiaden boj, negeneroval sa konflikt. Vďaka tomu u nej mohlo nastať upokojenie, mier v duši a pochopenie.

Nežijú spolu ... ona má x nárokov, ako má vyzerať jej partner ... a on hovorí:
"Ja tie nároky nespĺňam. Mám ju rád a vážim si ju ... a ak niekoho takého, ako ona chce, stretne, podporím ju. Nie je môj majetok"

Nikto z nich nehovorí o rozvode.

TOTO JE LÁSKA. BEZ PODMIENOK.

 

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Pridať komentár

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting