Umenie prijať odmietnutie v mužsko ženských vzťahoch


Vedieť prijať odmietnutie iného človeka, ktorý mi hovorí "nie" v rôznych rovinách, odmieta ma ako:
- kamarátku
- partnerku
- milenku
- spriazneného človeka
- bytosť
- profesionála vo svojej roli (nech je akákoľvek), spolupracovníka


znamená rešpektovať NIE iného človeka bezozvyšku ako jeho


SLOBODNÚ VOĽU


a pritom:
- bez zranenia
- bez strachu o sebahodnotu
- bez hnevu, sarkazmu, irónie a ješitnosti (za ktorými je tiež len strach z odmietnutia)


Odmietnutie otestuje:
- vedomie o vlastnej hodnote
- úroveň zahojených zranení z minulosti
- celistvosť bytosti


Vezmeme si ako príklad mužsko ženský vzťah v jeho potenciálnom zrode (čiže nehovoríme teraz o odmietnutí, ktoré príde po x mesiacoch či rokoch vzťahu) :
Je jedno, kto koho odmietne.
Či žena muža, alebo muž ženu.
Ide o to, že jeden záujem má, a druhý nie.

EMOČNÉ KÓDY


Emočný kód odmietnutia je drsný najmä pre dieťa.
Dieťa nedokáže uniesť odmietnutie, pretože ho prežíva, akoby mu išlo o život.
Prežíva strach z opustenia, z nelásky ... A ak nedostane primárne ubezpečenie, upokojenie v podobe lásky a prijatia, ostane tento emočný kód uviaznutý v jeho energeticko - informačnom poli (ďalej v kvantovom poli).


A práve tento uviaznutý kód sa ozve vždy nielen počas detstva, ale i v dospelosti, kedy sa pripomenie situácia odmietnutia.
V rôznych intenzitách, i úrovniach.
Takže ak napríklad odmietne muž ženu a ona k nemu prechováva lásku, alebo si to aspoň myslí (pretože v skutočnosti je to častejšie isté naviazanie sa ... závislosť, príťažlivosť), pocíti bolesť.

Bolesť, ktorá pramení z minulosti. Z iného miesta existencie.
Preto sa nedá vyriešiť na mentálnej úrovni.
A nemá veľa spoločného s aktuálnou situáciou.
Je to bolesť dieťaťa, ktoré bolo odmietnuté.
Je tam strach z nedostatku lásky.
Obava ženy, že nemá žiadnu hodnotu.
A tiež smútok zo zmarených túžob (ktoré si však vytvorila len ona cez ilúzie ... dala im priechod ...)

Čo je naozaj dôležité je: rozpoznať, či milujem, alebo som len závislá.

ROZPOZNAŤ, ČI MILUJEM, ALEBO SOM ZÁVISLÁ.

Prijatie odmietnutia

ZÁVISLOSŤ

Ak som závislá, potom je objekt mojej túžby učiteľ ako hrom.

Vyskúša ma z učebnej látky, ako si vážim samú seba.
Z predmetu "sebaúcta" a "úcta k druhému človeku a jeho rozhodnutiam"

Tiež r lekcie, ako samu seba poznám, vnímam a čo si o sebe myslím.
Z predmetu "sebahodnota" a "rešpekt k vlastnej voľbe"

A tiež z celoživotného zadania, či milujem naozaj.
Z predmetu "schopnosť milovať".


PREČO????


Ak som závislá, vyžadujem, domáham sa, žobroním, stále sa pýtam "prečo?", túžim, tvorím ilúzie a scenáre ... a nemám rešpekt k odpovedi druhej strany.
To "prečo?" je namieste potiaľ, pokiaľ je druhá strana ochotná zdieľať odpoveď. Ak ochotná je, potom sa môžeme buď veľa o sebe a o tom druhom dozvedieť (a v pokoji si dať zbohom), alebo je to priestor na novú úroveň vzťahu ... spolu sa posunieme, lebo sa v dialógu niečo nové o spoločnom bytí dozvieme,

Ak druhá strana nie je ochotná zdieľať, to najviac, čo podrží sebahodnotu odmietnutého je vedomie, že "nič zlé" neurobil, neurobila ... že si nie je vedomý, vedomá niečoho, čím by poškodila vzťah, muža, ženu ... že má čistý štít. A tu treba byť k sebe naozaj pravdivou, pravdivým. Až do špiku kostí.

Jedno je zjavné: na základe odmietnutia opätovania citu sa nám posilňuje, alebo degraduje vnímanie nás samotných ...

MILUJEM 

Ak milujem, môžem milovať kohokoľvek  A môj cit nezávisí od vzťahu druhej osoby ku mne ( s výnimkou situácie, keby sa tá druhá osoba ku mne chcela správať zle, nevhodne, s menšou úctou, ako mi patrí).

Ak by sa niekto chcel k mojej láske správať znevažujúco, beriem svoje poklady preč. Na iné miesto, k inému človeku. Ktorý si ich váži a ctí.

Ak milujem (najprv seba), potom ctím a rešpektujem nielen svoje slobodné "áno" a "nie" ,

ale aj

slobodné "áno" a "nie" druhej strany.
A iba to znamená vedieť milovať naozaj.
Pretože čo iné, ako slobodne a pravdivo utváraný vzťah má zmysel?

A, áno: prichádza otázka, či je rozhodnutie toho druhého slobodné?
Tak za ňou mám ďalšiu: môžeš jeho slobodu vyriešiť TY???

Prečo urputne trvať na tom, že TENTO muž je pre mňa ten pravý, ak to on tak nemá, neprežíva, necíti?

Vzťah, ktorý má zmysel, je vždy ten vzájomný.
Keď sa ľudia vzájomne slobodne a pravdivo vyberú.

Žiadne manévrovanie, nátlaky, manipulácie a "zbrane".

Žiadne umáranie sa pre neopätovanú lásku, vymýšľanie scenárov, udičiek, Žiadne dookola vyslvovované "prečo ma nechceeeee?????"

Odmietnutie je vlastne signál, prečo NEINVESTOVAŤ svoju energiu a pozornosť. Ctiť seba rovnako ako druhú stranu.
Prijať s rešpektom
Ako informáciu.
Pretože potom ten daný človek plní v mojom živote ÚPLNE INÚ ÚLOHU 

MAGICKY PRÍŤAŹLIVÝ

Ak je niečím magicky príťažlivý, treba si položiť otázku, ČÍM?
Odpovedať si na ňu ... a položiť si ďalšiu:
Mám to, tie kvality, ktoré mi tak imponujú na tom druhom človeku?
Žijem ich?
Alebo nie sú pre mňa zjavné a preto tak túžim byť v jeho/jej blízkosti?

Je pozornosť, ktorú mi dáva(l), tou kvalitou, ktorú mám sebe dávať ja?

Je čas, ktorý mi dáva(l), tou kvalitou, ktorú mám sebe dávať ja?

Sú komplimenty a uznanie tou kvalitou, ktorú mám sebe dávať ja?

Je jeho sexuálna priťažlivosť tou kvalitou, ktorú tiež hľadám, ALE zároveň vidím, že v iných rovinách je to nezrelý muž/žena, a táto kvalita by ma mohla bolieť a zmiasť, pokiaľ si ju vyberiem ako jedinú pre vzťah?


Atakdále atakdále ... 

SLOBODA, REŠPEKT K SEBE


V samej podstate ide stále o to isté:
- tou najlepšou voľbou je byť natoľko slobodná/ ý, že pravdivá/ ý. K sebe, i navonok, k mužovi/ k žene.
- tou najlepšou voľbou je stretnúť muža/ ženu, ktorý/ á je natoľko slobodný/ á, že je pravdivý/ á. K sebe, i navonok, k žene/ mužovi.


Čím sme slobodnejší, tým menej sa bojíme vyjadrovať seba, svoju pravdu, nech je akákoľvek. 
Tým menej zraňujeme seba, i druhých.
Tým rýchlejšie a transparentnejšie vidno informácie, či sa do nejakého vzťahu ponoriť hlbšie, alebo nie ...
Tým rýchlejšie "čítame" v kvantovom poli druhého človeka, o čo ide, alebo nejde naozaj ...

Paradoxne, rešpekt k "nie" a uvoľnenie priestoru v kontakte, občas môže priniesť zvrat práve preto, že muž pocítil vďaka svojmu "nie" a jeho zrešpektovaniu, že mu kvality ženy chýbajú ... 
Ale počítať a kalkulovať sa s tým nedá 

Za každým NIE je priestor na ÁNO niekoho iného 

A o to ide  
.

Obrazok zdroj: internet, autor neznámy

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.