Vážna výzva učiteľom

S vďakou všetkým, ktorým deti nie sú ľahostajné ...

Ktorí ich vnímajú ...

.

Sprevádzala som dnes jednu maminku a jej malú, 13 ročnú vílu. 

Učiteľ, ktorý si nevšimne, že dieťa má problém ...

Učiteľ, ktorý si nevšimne, že dieťa je vytlačené  inými deťmi z lavice, úplne mimo lavice, "visí" vo vzduchu ...

Učiteľ, ktorý si nevšimne, že pri nepárnom počte detí v triede je izolované a separované stále to isté dieťa, ktoré pomaly stráca sebavedomie, istotu, radosť ,...

Učiteľ, ktorý trvá len na výkonoch a úplne mu uchádzajú vzťahy v triede ... Nevenuje im pozornosť ...

Na čom záleží takému učiteľovi?

Na čom záleží psychológovi, ktorý povie, že nemal čas, lebo boli maturity, a uchádza mu, že má pred sebou dievčatko, ktoré meilie z posledného?

.

Cítim hnev.

.

Výkony a známky nezabezpečia úspech dieťať v živote.

Výkony podáva dieťa vtedy, ak sú jeho vzťahy v poriadku, sú pohodové a dieťa nemusí strácať energiu neistotou.

Vzťahy vo veku 10 - 18 rokov sú veľmi veľmi citlivé ... deti skúšajú hranice druhých detí, i dospelých, učia sa, čo môžu a čo nie ... a ak medzi nimi nie je nikto, kto by sa zastal slabších, neistejších, potom je zle.

.

Malá Víla je krásna a múdra. Nie je konfliktná, je ústretová a empatická.

Snažila sa po prestupe na 8 ročné gymnázium nájsť si kamarátky.

Je priateľská, milá.

Po 3/4 roku vystresovaná zo schválností, ignorácie, odmietania. 

Skupinky a elitárstvo detí bývajú surové.

Viem to, lebo som to zažila ako dieťa.

Malá Víla netuší, že ona je správne.

Že jej srdce je  v poriadku. Len sa ocitla na nesprávnom mieste.

Ocitla sa na mieste, kde je prvoradý VÝKON ... a vzťahy sú nepodstatné, až zanedbané ...

Maá Víla

Rodičia sa ju snažia podporiť a podporovať, ale jej sebavedomie je otrasené. Veľmi. Až do fyzických príznakov.

Keď začne dieťa zneistievať, je to akoby sa prepadávalo čoraz hlbšie.

Malá Víla je šikovná, vie sa učiť ... jej energia je však vyčerpávaná na úporné zbieranie síl prežiť každý deň v škole medzi deťmi, ktoré jej robia schválnosti.

.

Nie, neobviňujem učiteľov. Nedávam im vinu.

Len hovorím, že aj učiteľ by mal byť mostom medzu deťmi.

MOSTOM.

Učiteľ by mal podporovať väzby medzi deťmi v triede. Toto rodič nedokáže zabezpečiť, pretože v škole nie je.

Dovolím si napísať toto tvrdenie i preto, lebo poznám niekoľkých učiteľov, ktorí sa o vzťahy v tiredach starajú a  JE TO VIDNO!!!

Lenže túto časť pedagogickej práce zvládne iba človek, ktorý má sám jasno vo vzťahu k sebe, k iným, má rád svoju prácu a je pre neho poslaním ... a záleží mu na mláďatách!

.

Takže čo?

Takže Malá Víla ide na inú školu ... na školu, kde je vyváženosť medzi zameranosťou na výkon a na vzťahy.

Akurát: v jej vnútri je boľavý kráter, ktorý sa bude ešte dlho hojiť. A má strach. Má strach, či uspeje.

.

Dieťa nedokáže vstrebať, že má vývojovú lekciu!

Ono potrebuje pomoc! Preto je mláďaťom ... preto má okolo seba dospelých. 

Jej rodičia hľadali pomoc, kde vedeli. Na zásadných miestach neuspeli. U učiteľov a psychológa v škole.

Povzbudzovali Malú Vílu rôznymi spôsobmi.  Isté veci však možno vyriešiť len na mieste, kde vznikli.

Napríklad zvedomovaním detí o dôsledkoch ich necitlivého správania. Hranicu musia dať dospelí, ak je ťažké deťom stanoviť ju.

.

Učitelia by potrebovali rozvojové semináre.

K scitliveniu ich duší.

K znovuvráteniu sa k poslaniu.

K empatii voči mláďatám.

.

Ešte raz: s vďakou za všetkých učiteľov, ktorí svoje poslanie naozaj milujú a je to vidno tak, že po x rokoch ich vyrastené deti zdravia s láskou a úctou.

.

Fotografia zdroj: Pixabay

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting