VEDOMÁ ZMLUVA - SÚLAD SO SEBOU

Pravdivo a slobodne
Jasne a zrozumiteľne
V súlade so sebou

Budú takí, ktorým sa to nebude páčiť
Budú vysielať pocity viny a výčitky
A tiež hnev
A tiež domnelú ľahostajnosť, za ktorou sa ten hnev bude ukrývať
Budú sa pokúšať získať ťa pre svoje účely
bez ohľadu na teba a tvoje priania
A budú to nazývať "dohodami" ...

Lenže dohoda je to, čo vznikne ako slobodný prienik medzi dvomi a viacerými ľuďmi ...
Nie s úsmevom podsunuté ovládnutie

Vedomá zmluva . zmluva so sebou

Sú to iba trenažéry.
Ten, kto ťa má rád, bude ctiť tvoju slobodnú vôľu a dokonca ju bude podporovať.
Pretože iba slobodné vzťahy majú skutočný zmysel.

Slobodné vzťahy nie sú ľahostajné
Nie sú v anarchii bezcitnosti a nezodpovednosti
Slobodné sú svojou pravdivosťou
V každej sekunde rozhodnutie nanovo

Tak sa nestane (akýkoľvek) vzťah zvykom a klietkou.
Mojou zodpovednosťou vo vedomej zmluve je vyjadrovať seba pravdivo, jasne, zrozumiteľne, bez tendencie ovládať toho druhého.
smile

 

 

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

Pridať komentár

Prehľad komentárov

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting