Vieme, čo je Láska.

A to aj vtedy, keď sme ju zdanlivo nikdy nedostali. 


Každé odmietnutie iným človekom nás v skutočnosti spája s jej pravou podstatou.

Vedie nás k skutočnému stavu Bytia: Láska ...

Navracia nás k nemu.

Ten stav nie je závislý na iných osobách.

Len sa cez ne prejavuje.

Keď cítiš frekvenciu citu "Láska", je to viac, než lásku od iného človeka získavať.

Cez odmietnutia inými ľuďmi sa spájame s bolesťou, ktorá nám z Minulosti bráni žiť Lásku Teraz. 

Matie nas a túžime dostať lásku zvonka.

Tu bolesť treba uznať. Áno, i prijať.
Vieme, čo je láska

Poskytnúť sebe láskyplnu opateru.
Starostlivosť.
Nehu.
Výživu 
Prijatie.
Odpustenie 


V tomto bode sa začína Láska tvoriť Zvnútra.


Zároveň stále platí, že sme vzťahové a sociálne Bytosti .... A vzájomnou láskou sme živí ... 


No Láska potrebuje slobodný priestor.
Ak ju ktokoľvek pre mňa nemá, stále ju pre seba mám JALáska sa vyžadovať nedá ... Dá sa však žiť zvnútra 
Zvnútra von A prijímať ju v rôznych podobách.
Nepohrdať nimi 

.
Ak pohrdas prejavmi lásky, oberas sa o ňu.

.
Trvať len na láske partnerskej presne znamená oberať sa o všetky ostatné prejavy lásky, ktoré tu stále SU.

.
Je to rovnaké, ako keď je dospelému človeku stále smutno z toho, že nedostal lásku od rodičov.

.
Je dôležité začať si uvedomovať, že hoci takmer každý z nás zažil nejaký nedostatok lásky v detstve, zároveň treba VEDOME pozbierať všetky ostatné okamihy lásky, s ktorými sme sa stretli.

Na ne nadväzovat a rozvíjať ich.
Vedome ich rozvíjať a kosatit.

.
A to sú dobré správy, takto tesne pred mesiacom plným radosti, veselosti a ukoncovania starého 

Otvorenú Dušu, pripravenú vnímať prejavy Lásky, nám všetkým želám 

.
Lubica Mackova, www.lubicamackova.eu
.
Fotografia: L.M., pezinský park

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.