Zrod zániku a zánik zrodu


"Ako sa máme pripraviť na zomieranie?"

- spýtali sa ma, a v sále, kde sedelo asi 50 poslucháčov zavládlo ticho, zaliate slnkom prenikajúcim cez žalúzie ...

.
Ak máte nechuť, alebo bázeň tento text čítať ďalej, tak najviac je práve pre vás ...

.
Pýtali sa ma ľudia, o generáciu starší ..
Pýtali sa ma, lebo v rámci témy o strachoch sa tento vynoril ako najmocnejší.
Pýtali sa ma, lebo si uvedomovali, že sú v poslednej tretine svojho fyzického života. Práve tu, v tomto tele. Tu, na Zemi.
Pýtali sa ma, lebo je to už generácia oddelená od smrti ako prirodzeného toku zrodu a zániku.

.
Strach z vlastného zániku.

.
Ak sa vám zdá, že na túto tému máte ešte čas, tak mi verte, že nie.

.
Za minulý rok som sprevádzala toľko ľudí, ktorí sa potýkali s vlastnou smrteľnosťou, či s krehkosťou života svojich blízkych, v toľkých obmenách, situáciách, silných neuveriteľných momentoch, že som čoraz jasnejšie vnímala, ako je téma zániku ovládajúca.

.
Ako ovláda naše prežívanie, žitie, konanie.
Ako nesprávne pristupujeme k ľuďom, ktorým život uniká zo žíl ...

.
Ako veľmi sú osamotení ľudia, ktorí zažijú drsnú stratu blízkeho človeka, a naokolo nich sa všetci správajú, akoby sa nič nestalo ... Pretože nevedia, ako by sa správať mali.
A boja sa.
Boja sa dotknúť vlastných strachov i emócií ...
Boja sa vlastnej bolesti.

.
A ten človek ostáva sám s obrovským bremenom, s ktorým si nevie poradiť.
Mandala Linda

.
Zažívame ĽUDSKÚ skúsenosť ... a v našich končinách, vďaka nedôvere vo Večnosť (hoci sa o nej hovorí v rôznych náboženstvách) a vďaka viere v konečnosť, sa ľudia oberajú o množstvo energie a vitality.

.
Zatiaľ nevieme prijať proces zrodu a zániku.
Odmietame ho a preto vzbudzuje strach.
Niečo také ako vedomé odchádzanie je ľuďom v našom časopriestore zatiaľ ešte neznáme.

.
Rešpekt je namieste.

.
Ľudská zložka nás vždy potrebuje prejsť všetkými fázami procesu smútenia a rozlúčenia.
Pustenia.
Zakceptovania.

.
Každý zánik vo fyzickom tele je nová premiéra a nedá sa na ňu nijako pripraviť.

.
Čo sa však dá ... čo možné JE - a to by som vám rada sprostredkovala a inšpirovala - je priniesť aspekt smrti ako aspekt zrodu ZA hranicou ľudského tela.

.
Čím viac sme schopní dotýkať sa stavu plného vedomia, tým viac môžeme vnímať existenciu tu na Zemi ako jeden z variantov možností.

.
Tento aspekt UVEDOMENIA je mimoriadne dôležitý.
Vtedy z ľudského vystupujeme do univerzálneho.

.
Kvantová podstata našej existencie.
To bude hlavná os nášho stretnutia 3.2 - 4.2.2018

.
Dotyk so stavom čistého - plného Vedomia ... pokiaľ sa naučíte vracať sa k tomuto stavu, začnete nazerať na smrť ako kolobeh ... ako na dvere, ktoré sa zatvoria ... a iné sa zasa otvoria.

.
Témou budú sny s mŕtvymi. Rozlúčky.
Témou budú porozumenia, PREČO niektorí odchádzajú tak skoro (podľa našich ľudských merítok)
Témou bude transformácia strachu zo smrti
Témou bude proces, ako vedome žiť, i vedome zomierať.
Témou bude, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí zomierajú.
Témou bude dotyk s univerzálnym. S aspektom Vedomia, vďaka ktorému sa dotknete kvantovej podstaty svojho Bytia.

.
So všetkou úctou a veľmi komorne.

6.1.2017

Lubica

.
Súvisiace udalosti: "Prijímanie smrti" - seminár kvantovej transformácie Pezinok, 3.2. - 4.2.2018, informácie o udalosti: https://www.facebook.com/events/939913076177792/
Prihlášky prosím na mail: lubimackova@gmail.com

.
Autorka obrazu (c): Linda Dobrotková
.

(c): Uvedený text je možné šíriť v neskrátenej podobe len s uvedením plného mena autora a odkazu na stránku na nekomerčné účely. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.